Doradztwo prawne

Doradztwo prawne, reprezentacja przed sądami i organami kontroli i administracji skarbowej.

Księgowość
i kadry

Księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencje przychodów, rejestry VAT, kadry i płace.

Due diligence

Badanie i analiza spółek osobowych i kapitałowych, audyt.

Szkolenia

Szkolenia w zakresie prawa podatkowego, cywilnego i gospodarczego.

doradztwo prawne

 • Porady i konsultacje dla osób fizycznych i prawnych w zakresie interpretacji i stosowaniu prawa podatkowego i gospodarczego
 • Sporządzanie rocznych zeznań dotyczących dochodów uzyskanych w kraju i za granicą
 • Doradztwo finansowo-podatkowe w zakresie optymalizacji podatkowej
 • Sporządzanie umów cywilno-prawnych
 • Doradztwo w zakresie tworzenia i prowadzenia jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek osobowych i kapitałowych
 • Doradztwo w zakresie obrotu międzynarodowego ( WNT, WDT, EKSPORT, IMPORT)
 • Doradztwo i praktyczna obsługa związana z przekształceniami spółek, procedurami likwidacyjnymi i upadłościowymi
 • Kompleksowa pomoc prawna w zakresie sporządzania pism procesowych (wniosków, zastrzeżeń, odwołań) na wszystkich etapach postępowania przed organami kontroli skarbowej oraz organami podatkowymi, a także reprezentacja przed powyższymi organami
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi
 • Sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych, a także innych niezbędnych pism procesowych w ramach postępowania sądowo-administracyjnego
 • Reprezentowanie klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

księgowość

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Rozliczania w zakresie podatku VAT
 • Prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami prawa podatkowego
 • Sporządzanie zeznań PIT, CIT, deklaracji VAT, AKC i sprawozdań GUS
 • Sporządzanie sprawozdań i analiz finansowych
 • Kontrola i nadzór nad dokumentacją księgową i podatkową prowadzonymi samodzielnie przez podatnika

kadry, płace i ZUS

 • Sporządzanie akt osobowych,
 • Kontrola rozliczania nieobecności z tytułu urlopów, zwolnień lekarskich i innych
 • Kontrolowanie ważności badań lekarskich oraz kierowanie na badania lekarskie - wstępne, okresowe oraz kontrolne
 • Rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS
 • Przygotowanie dokumentów związanych z ustaleniem oraz usta-niem stosunku pracy
 • Wydawanie zaświadczeń między innymi o okresach zatrudnienia, zaświadczeń o wynagrodzeniu, świadectw pracy
 • Naliczanie składki na PFRON oraz przygotowanie i wysłanie deklaracji
 • Sporządzanie deklaracji GUS
 • Aktualizowanie i wystawianie legitymacji ubezpieczeniowych
 • Wydawanie duplikatów dokumentów dla pracowników
 • Przekazywanie informacji do komorników i do banków
 • Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • Sporządzanie tzw. pasków wypłat dla pracowników
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do US oraz ZUS
 • Rozliczanie umów zleceń
 • Rozliczanie godzin nadliczbowych zgodnie z dokumentacją
 • Kompletowanie dokumentów do ustalania kapitału początkowego w celu przekazania do ZUS
 • Przygotowanie raportów kadrowo-płacowych dla potrzeb we-wnętrznych oraz zewnętrznych np. do GUS

due diligence

Badanie spółek przed przejęciem. Analiza ich kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej, w celu identyfikacji związanych z nimi szans i ryzyk przed podjęciem właściwych negocjacji dotyczących transakcji kapitałowych. Do przeprowadzenia badania due diligence angażujemy wykwalifikowanych w tym obszarach osoby: biegłych rewidentów, rzeczoznawców, prawników i doradców podatkowych.

szkolenia

Organizujemy otwarte szkolenia o tematyce podatkowej. W ramach tych szkoleń uczestnicy zdobywają i uzupełniają już nabytą wiedzę, a także mogą zapoznać się z wszelkimi zmianami i nowościami zachodzącymi w polskim prawie podatkowym. Organizujemy szkolenia tematyczne skierowane do służb księgowych jak i do zarządzających firmami. Od 15 lat nasi doradcy są wykładowcami w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Kancelaria

PROFESJONALIZM - WIEDZA - DOŚWIADCZENIE

Początki firmy sięgają 1992 roku, kiedy zauważyliśmy, że prawo podatkowe ma ogromne znaczenie dla każdego przedsiębiorcy. Po przeszło 20 latach nieustannego rozwoju kancelaria funkcjonuje w następujących płaszczyznach: KSIĘGOWOŚĆ, KADRY-PŁACE-ZUS, DORADZTWO PRAWNE, DUE DILIGENCE oraz SZKOLENIA. Profesjonalnie przygotowana kadra pomaga rozwiązywać problemy ponad 500 firm.

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w szczególności, w zakresie:

 • Reprezentowania podatników przed organami kontroli i administracji skarbowej, w postępowaniach kontrolnych i podatkowych.
 • Reprezentowania podatników przed sądami administracyjnymi.
 • Kompleksowej obsługi księgowej i doradczej z zakresu prawa: podatkowego, gospodarczego i pracy.
 • Przygotowywania analiz z zakresu optymalizacji podatkowej.
 • Tworzenia i przekształcenia spółek osobowych i kapitałowych.

Przy świadczeniu usług kładziemy nacisk na budowanie wzajemnego zaufania, dostarczanie rzetelnej i kompleksowej informacji oraz poufność.

Witam Państwa na naszej stronie i zapraszam do korzystania z usług kancelarii.

Mirosław Bińkowski

Nasz zespół

Jesteśmy zespołem profesjonalistów. Wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie i wiedza – wiemy jak być skutecznym w działaniu. Już ponad dwadzieścia lat cieszymy się zaufaniem kilkuset podmiotów gospodarczych. Nie boimy się wyzwań. Działamy efektywnie, będąc jednocześnie wiarygodnym partnerem dla organów podatkowych.

zespol

Dział prawny

Doradztwo prawne oraz reprezentacja klienta.

Pełna księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i rejestrów VAT.

Uproszczona księgowość

KPiR, ewidencje przychodów, rejestry VAT.

Kadry & płace

Obsługa rozliczeń pracowniczych oraz ZUS.


Dział prawny

Doradztwo prawne oraz reprezentacja klienta.

Mirosław Bińkowski

Doradca podatkowy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego.

Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych pierwszej kadencji. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i podatkowym.

 miroslaw.binkowski@gmail.com   +48 604-053-426

Janusz Urbański

Doradca podatkowy, ekonomista

Wpisany na listę doradców podatkowych w 2002 roku. W latach 1990 - 1998 był pracownikiem organów podatkowych.

Specjalizuje się w podatkach majątkowych: podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych, podatek od spadków i darowizn.

 kancelaria.urbanski@wp.pl   +48 606-807-054

Jacek Jasiński

Prawnik

Zajmujący się zagadnieniami podatkowymi od 1992r. z kilkuletnią praktyką pracy w organach skarbowych (1992 - 1998).

Członek zespołów przeprowadzających analizy prawno-finansowe przedsiębiorstw, doradca zarządów osób prawnych.

 jacek-jasinski@wp.pl   +48 606-638-531

Patryk Bińkowski

Radca prawny, ekonomista

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

 p.binkowski@kancelariabinkowski.pl   +48 602-495-556

Tomasz Sowiński

Ekonomista

Pracownik organów podatkowych w latach 1992-2017. Specjalizuje się w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, podatku od towarów i usług oraz zagadnieniach związanych z kontrolami i postępowaniami podatkowymi.

 t.sowinski@kancelariabinkowski.pl

kontakt

BIŃKOWSKI Kancelaria Podatkowa - Mirosław Bińkowski

ul. Kościuszki 13/9 87-820 Kowal
Powiat włocławski

T/F: 54 284 11 23
E: miroslaw.binkowski@gmail.com

NIP: 888-100-20-19

Numer konta bankowego Kancelarii:
Bank Millenium S.A. - 38 1160 2202 0000 0000 8281 3773